dây điện trần phú 41 phương liệt

Dây điện trần phú phương liệt 1x6mm

Kích cỡ: Ø

ĐVT: m

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Dây điện trần phú phương liệt 1x6mm”