Ống nóng PPR Vesbo

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống nóng PPR Vesbo D20 20 20Ø 3.4mm m 40,800 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D25 20 25Ø 4.2mm m 63,000 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D32 20 32Ø 6.7mm m 162,000 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D40 20 40Ø 6.7mm m 162,000 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D50 20 50Ø 8.3mm m 252,000 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D63 20 63Ø 10.5mm m 392,000 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D75 20 75Ø 12.5mm m 565,000 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D90 20 90Ø 15mm m 824,000 ₫
Ống nóng PPR Vesbo D110 20 110Ø 18.3mm m 1,264,000 ₫